पाऊस

पाऊस केवा बंद होईल सोयबिन पिकाचे नुकसान

भारतीय हवामान अंदाज (IMD) नुसार १६ ऑक्टोंबर पर्यंत असू शकतो.