मोसंबी

मोसंबी चे झाड पिवळ पडत आहे व पानावर टिपके आहे उपाय सांगा

रमेशजी फोटो अपलोड करा त्यानुसार मार्गदर्शन केले जाईल.