आंबा पिक

आंबा पिक हे पिकाचे शेडे खराब होत आहे तर यावर कोणता रोग आहे आणि कोणत्या औषध फवारणी करावी

पिकाचे फोटो अपलोड करा त्यानुसार मार्गदर्शन दिले जाईल.