ऊस 15कांड्यावर आहे

एक डोस झाला आहे पाटाणी पाणी देतो कांड्या वाढीसाठी कोणती खते द्यावीत

फोनद्वारे माहिती देण्यात आलेली आहे.