365

आमच्या शेतात पूर्ण पाणी आहे

1 Like

सध्या काढणीसाठी घाई करू नये. जोपर्यंत सोयबीन उभी आहे तोपर्यंत नुकसान होणार नाही.
पावसाचा अंदाज पाहून काढणीचे नियोजन करावे.