भात

भाताचे कोंब कुरतडून आहे

कृपया पिकाचे फोटो अपलोड करा त्यानुसार मार्गदर्शन केले जाईल.