आले

आले पिकाची वाड होत नाही .

एकरी १९:१९:१९@५ किलो + ह्युमीक असिड (रूट मॅक्स)@१ किलो/२०० लिटर पाण्यात मिसळून ठिबक द्वारे सोडावे.