मिरची ओषधी

मिरची पाने पिवळे झालेत

2 Likes

प्रतिक्रिया देण्यात आलेली आहे.

कोणता रोग मनायच