कीकक

कीड आहे कोनता उपाय करावा

1 Like

पाने खाणारी अळी व इतर अळीवर्गीय कीड नियंत्रण करिता क्लोरोअंँट्रानीलीप्रोल ९.3 %+ लॅमडा सायहॅलोथ्रीन ४.६ % ZC (अॅँप्लीगो )@१० मिली /१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.