कीड आळी

कुठला फवारणी करावी
पहिली फवारणी immomactin 15:15:30

1 Like

tussock Moth caterpillar आहे. हि कीड सोयाबीन पिकावरील महत्वाची कीड नाही. या कीडचा फारसा प्रादुर्भाव पिकावर होत नाही.