सोयाबीन शेगावर काळा डाग

या साठी कोनत ओशेद फवाराव

कृपया फोटो अपलोड करा त्यानुसार मार्गदर्शन दिले जाईल.