पाने. खाणारी अळी

पाने खाणारी अळी आणि रसशोषक किडी एकात्मिक किड व्यवस्थापन सांगा अळी नियंत्रण होत नाही

रस शोषक कीड व पाने खाणारी कीड यांच्या एकत्रित नियंत्रण करिता थायमेथॉक्झाम १२.६ + लॅमडा सायहॅलोथ्रीन ९.५% ( अलिका)@१० मिली + अमिनो असिड @३० मिली /१० लिटर पाण्यात निसळून फवारणी करावी.