पपई पिकावरील रोग

पपई पाने खराब होते ४ते५ दिवसांनी खोड खराब होऊन झाड मोडून पडते

कृपया पिकाचे फोटो अपलोड करा त्यानुसार करा.