मुळ्या कीड कुत्रताय

मुळ्या कीड कुत्रताय आणि झाड वळतात

1 Like

फोन द्वारे माहिती देण्यात आलेली आहे.