आली नियंत्रण साठी उपाय सांगावा

आली नियंत्रण साठी उपाय सांगावा

सोयाबीन वरील मावा,रस शोषक कीड व पाने खाणारी कीड यांच्या एकत्रित नियंत्रण करिता थायमेथॉक्झाम १२.६ + लॅमडा सायहॅलोथ्रीन ९.५% ( अलिका)@१० मिली /१० लिटर पाण्यात निसळून फवारणी करावी.