कड

कड आहे किंतवप्या ज्रवा

कृपया प्रश्न व्यवस्थित विचारा त्यानुसार मार्गदर्शन केले जाईल.