भेंडी पिंकाची माहिती प्राप्त होत नाहीये मार्गदर्शन करावे

भेंडी पिक पिंकाची माहिती प्राप्त होत नाहीये मार्गदर्शन करावे

संपूर्ण मार्गदर्शन केले जाईल कृषी संवादचा नियमित वापर करावा.

करणार