फवारणी कोनती करावी

पाणावरती फोड आलेले आहेत आणि वाढ होत नाही हे कशामुळे होते याला काय कारण आहे

1 Like

konti bavarni karachi