शेंग पोखरणारी अळी

शेंग पोखरणारी अळी फवारणीसाठी कोणते औषध वापरावे

पाने खाणारी अळी साठी इमामेक्टीन बेन्झोएट ५% @ १० ग्रॅम + बियांचे वजन वाढवण्यासाठी ०.५२.३४ विद्राव्ये खत @५० ग्रॅम/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.