सोयाबीन

या साठी कोणती फवरानी घ्यावी

सध्या सोयाबीन वर मावा व इतर पाने खाणारी अळीचे प्रादुर्भाव आहे.
एकत्रित नियंत्रण करिता थायमेथॉक्झाम १२.६ + लॅमडा सायहॅलोथ्रीन ९.५% ( अलिका)@१० मिली + अमिनो असिड @३० मिली /१० लिटर पाण्यात निसळून फवारणी करावी.