शुंगा नासतात, किडतात

शुंगा किडतआहेत सालाना काय करावे

किसन जी केवळ एक फोटो अपलोड करा त्यानुसार पुरेपूर मार्गदर्शन केले जाईल.