कपाशी

पावसाने झाडे असे झाले आहे यावर उपाय सांगा

आकस्मित मर रोग

आकाम्सित मर रोगाची लक्षणे आहेत. या रोगात पिकांची पाने एकदम कोमजून जातात म्हणजेच वाळून जातात, बऱ्याच कालावधी पर्यत कोरडे हवामान आणि अचानक सतत पाऊस पडत असेल व जमिन थोड्याफार प्रमाणात पाणी धरून ठेवत असेल तर आकस्मित मर रोगाची लक्षणे दिसू लागतात.

उपाययोजना
१) मरग्रस्त झाडांचे खोड दोन्ही पायाच्या मध्ये घेऊन झाडाच्या बुडाजवळ घट्ट दाबावे त्यामुळे ढिल्या झालेल्या मुळ्या पक्की होतील.
२) प्रभावी नियंत्रण करिता २० ग्रॅम युरिया + २० ग्रॅम म्युरेट ऑफ पोटॅश + कॉपर ऑक्सिक्लोराईड ३ ग्रॅम/लिटर पाण्यात मिसळून प्रत्येक झाडाच्या बुडाला १५-२० मिली आळवणी घालावी.

2 Likes