सोयाबीन कीटकनाशक फवारणी

सोयाबीन पिकावर हिरव्या रंगाची आळी आढळत आहे कोणती फवारणी करावी

प्रतिक्रिया देण्यात आलेली आहे.