सुमती पडली

यासाठी काय उपाय करावा

कृपया पिकांचे फोटो अपलोड करा त्यानुसार मार्गदर्शन केले जाईल.