किड

सोयाबीन वर किड आहे कुठला उपाय सांगा

सोयाबीन वरील रस शोषक कीड व पाने खाणारी कीड नियंत्रण करिता थायमेथॉक्झाम १२.६ + लॅमडा सायहॅलोथ्रीन ९.५% ( अलिका)@१० मिली + अमिनो असिड @३० मिली /१० लिटर पाण्यात निसळून फवारणी करावी.
वरील फवारणीचे नियोजन केल्यास रस शोषक कीड व पाने खाणारी किडीचे नियंत्रण मिळवता येईल.

1 Like