वांगे वर काळी बुरशी आली आहे

वांगे वर काळी बुरशी व पाने पिवळी पडलेली आहे उपाय सुचवा

पांढरी माशी ची लक्षणे आहेत नियंत्रण करिता
पिवळे चिकट सापळे @२० प्रस्थापित करावे.
रासायनिक पद्धतीने नियंत्रण करायचं असेल तर खालीलपैकी एका कीटकनाशकाचा वापर करावा.
अ) स्पायरोमेंसिफेन २२.९ %EC (ओबेरॉन )@१० मिली ,

ब) डायफ़ेथुरॉन ५० % WP (पोलो, पेगासस )@२० ग्रॅम,

क) इमिडाक्लोप्राईड १७.८ % SL(टाटा माणिक , कॉन्फिडर )@७ मिली

ड )असाटामाप्राईड २० % SP (शार्प , प्राईड, इनोव्हा )@3 ग्रॅम

या प्रमाणात वरील सर्व प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.