किड

सोयाबीन वर किड आहे कोनता उपाय करावा

पाने खाणारी अळी साठी इमामेक्टीन बेन्झोएट ५% @ १० ग्रॅम + ०.५२.३४ विद्राव्ये खत @५० ग्रॅम/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.