कोणते लक्षण आहे

पाने पिवळी पडली आणि पांढरे पण झाले पान