कांदा पिकांची माहिती

कांदा रोप पिवळे पडले आणि रोप झोपत

कृपया पिका व्यतिरिक्त दुसरे फोटो अपलोड आकृ नये. केवळ पिकांचे फोटो अपलोड करून पिकानुसार सल्ला मिळवा.