फुल व शेंगा गळ यावर मार्गदर्शन करा

फुल व शेंगा गळ यावर मार्गदर्शन करा

०.५२.३४ @५० ग्रॅम+ प्लॅनोफिक्स (NAA)@३ मिली/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.