आळी पडली

यासाठी कोणती औषध फवारणी करावी

पिकांचे फोटो अपलोड करा त्यानुसार सल्ला देण्यात येईल