फुल पाती

कोनती पवारनी करावी की चागली पुल पाती येईल

बोरॉन @२० ग्रॅम + टाटा बहार /इसबिओन @३० मिली/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.