डाळिंब रेस्ट

कोणते खत द्यावे रेस्टधे

काढणीला जर २० - २५ दिवस बाकी असेल तर ० :५२ :३४@५ किलो / २०० लिटर या प्रमाणात पाण्यात मिसळून ठिबक द्वारे सोडावे.
वरील नियोजन केल्यानंतर ०.०.५० @५ किलो / २०० लिटर या प्रमाणात पाण्यात मिसळून ठिबक द्वारे सोडावे.