सध्या कोणती फवारणी करावी

सध्या कोणती फवारणी करावी

टाकूमी @५ ग्रॅम + अमिनो असिड @३० मिली /१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.