फुल गळने

फुल गळ थांबवने साठी कोणते औषध वापरावे

प्लानोफिक्स (NAA) @३ मिली + ०.५२.३४ @५० ग्रॅम/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.