केसाळ अळी

केसाळ अळी आहे काय करावे

इमामेक्टीन बेन्झोंएट ५ % @१० ग्रॅम + ०.५२.३४ @५० ग्रॅम/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.