मावा पडला

यासाठी कीमतें औषधि फवारनी करावी

मावा व इतर रसशोषक कीड नियंत्रण साठी अलिका@१० मिली/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.