कीढढ

किढ पढली आहे कोनते उपाय करावा

कृपया पिकांचे फोटो अपलोड करा त्यानुसार मार्गदर्शन केले जाईल.