मिरच

मिरची वर खोकडा पडला काय करावं

किती दिवस झाले आहे लागवड करून?