काय झाले आहे आणि काय दयावे

टोमॅटो वर डाग पडत आहे फोटो मध्ये दिसत आहे तसे

#प्रतिक्रिया देण्यात आलेली आहे.