औषध फवारणी विषयी सल्ला

सोयबिन पिक ३०दिवसाचे झाले असून काही ठिकाणी पानना छिद्रे असुन सोयबिन छिद्रे साठी व पिक वाढी साठी औषध सांगा

1 Like

सोयाबीन पिकाचे नियोजन साती किनाळफस 25मल वापरा