उसामधील गवताला तन नाशक सांगा

उसामधील गवताला तन नाशक सांगा

2,4-D Dimethyl Amine salt 58% SL @ ६०-७० ग्रॅम/ १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

2-4 D + तमर फवारावे