करपते

हा कोनाता रोग आहे काय करावे

Ranjit जी फोटो अपलोड झालेला नाही.
फोटो अपलोड करा त्यानुसार मार्गदर्शन केले जाईल.