शेवगा

शेवगा तपकीरी रंगाचा होतोय

सतत पाऊस पडत असल्याने होत आहे शेंगा तोडणीला आल्या असावे आणि सतत पाऊस असल्याने असे परिणाम दिसत असतील.