टोमॅटो मर रोग

10 दिवस झाले आहे टोमॅटो मरतात आणि त्यांची चांगली वाढ झाली नाही

कृपया फोटो अपलोड करावे त्या नुसार मार्गदर्शन केले जाईल.