कोकडा पडला

1 मे ची लागवड आहे काही झाडावर कोकडा पडला आहे

मिरची वरील चुरडा- मुरडा रोगाची लक्षणे दिसत आहे , या रोगाचा प्रसार फुलकिडे मार्फत होतो. प्रादुर्भाव ग्रस्त झाडे काढून नष्ठ करावी.
नियंत्रणासाठी cyantraniliprole १०.२६ % OD ( बेनेविया) @ ३० मिली /१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी . वरील फवारणीनंतर १० दिवसाच्या अंतराने पुन्हा एकदा वरील सांगितल्याप्रमाणे फवारणी करावी.