उपाय सांगा

मिरची रोपे पाच दिवस लावून झालीत वाढी साठी उपाय सांगा

रोपांवर रोपप्रक्रिया केली आहे का ?