मिरची

मिरची वाढ कमि होऊन राहीली

दिवस किती झाले

१३:४०:१४@५ किलो + हुमिक एसिड @१ किलो/२०० लिटर पाण्यात मिसळून ठिबक द्वारे सोडावे.