लिंबू

पानावर ठिपके दिसतात

#सीट्रस कँकर रोगाची लक्षणे आहेत.
नियंत्रण करिता कॉपर ऑक्सीक्लोराईड ५०% WP @३० ग्रॅम+ Streptocyclin @३ ग्रॅम /१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
५-६ दिवसांच्या अंतराने झिंक सल्फेट@२० ग्रॅम /१० लिटर पाण्यात मिसळून १५ दिवसात दोन फवारणी करावी.