रविद्र

कपाशी वाळत आहे उपाय सांग.

रवि जी एक झाड काढून बघा हुमणी असू शकते. झाडांची मुळे खाल्लेली असेल.